CẤP ĐỘ NỀN TẢNG ( Foundation Level )

Dành cho các bé từ 4 – 8 tuổi

 

Dựa trên việc giáo dục nghệ thuật với mục đích là nâng cao khả năng và trí sáng tạo của các bé, giúp các bé tưởng tượng, suy nghĩ và phân tích có hệ thống để ngày càng thông minh và sáng tạo hơn.

Giáo trình Foundation 1&2

 

Nội dung bài học : Định hướng về phương pháp học và cách xử lý các chủ đề khi vẽ, cắt dán thủ công đơn giản, nhận biết màu sắc, vẽ theo đường chấm cho sẵn.
Dụng cụ : Bút chì màu, bút chì dạ quang.

Giáo trình Foundation 3&4

 

Nội dung bài học : Vẽ đơn giản các chủ đề bằng cách quan sát. Giới thiệu các màu sắc đơn giản và hiệu ứng kết hợp màu sắc.
Dụng cụ : Bút chì màu, bút chì dạ quang, màu sáp.

 

Nội Dung Foundation