Chuyên mục: Sinh Trắc Vân Tay

Sinh trắc học vân tay là công nghệ phân tích giúp ta khám phá năng lực tiềm ẩn của não bộ, từ đó đưa ra các đặc điểm, tính cách, thiên hướng, khả năng bẩm sinh của con người với mức độ chính xác lên đến hơn 95%